ภาวะตาแห้ง

ความอันตรายของ ภาวะตาแห้ง เรื่องที่ควรรู้

ภาวะตาแห้งนั้นเป็นหนึ่งในภาวะที่หลากหลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้จักกันดี เพราะว่าเป็นภาวะที่ไม่ได้มีความเด่นชัด แต่วาก็ไม่ความอันตรายในระดับหนึ่งอย่างมากด้วยเช่นกันแต่ว่าหลากหลายคนนั้นกับมองข้ามในเรื่องนี้ไป และ ส่งผลให้ในเรื่องของการมองเห็นนั้นกับภาวะตาแห้งนั้นเป็นเรื่องที่ใกลตัว แต่ว่าภาวะตาแห้งนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวอย่างมาก และ หลากหลายคนนั้นมักจะมองจะมองข้ามไปดังนั้นในบทความนี้เราจทำให้ทุกคนนั้นรู้จักกับความอันตรายของภาวะตาแห้งกัน 

ภาวะตาแห้งคืออะไร  

ภาวะตาแห้งนั้นเป้นภาวะที่การทำงานของต่อมสร้างความชื้นนั้นทำงานผิดพลาด ทำให้น้ำตาที่คอยทำให้ตาของเรานั้นชุ่มชื่นนั้นมีการทำงานผิดพลาด และ ส่งผลให้ตาของเรานั้นแห้ง ซึ่งค่อนข้างจะส่งผลอย่างมากในเรื่องของใช้งานดวงตาของเรา และ ส่งผลให้เกิดการมองเห็นที่ระคายเคือง พร้อมทั้งมีความอันตรายที่เรานั้นอาจจะไม่รู้ด้วยเช่นกัน  

ภาวะตาแห้งเกิดจากอะไร  

ภาวะตาแห้งนั้นเกิดจากหลากหลายปัจจัยอย่างมากด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะทั้งปัจจัยภายนอก และ ปัจจัยภายใน ซึ่งมีหลากหลายปัจจัยอย่างมากด้วยเช่นกัน โดยภาวะหลัก ๆ ของการเกิดภาวะตาแห้งนั้นจะมีดังนี้ 

  • การทำงานที่ผิดพลาของการทำงาน : อย่างที่ได้กล่าวไปว่าภาวะตาแห้งนั้นเกิดจากการที่ต่อมสร้างความชื้นนั้นทำงานผิดพลาด และทำให้ดวงตาของเรานั้นไม่มีความชื้น และ ทำให้เกิดภาวะตาแห้งนั้นเอง  
  • การแต่งหน้า และทำความสะอาด ไม่ดี : โดยเฉพาะบริวเณรอบดวงตานั้นถ้าหากว่า มีการทำความสะอาดที่ไม่ดีพอ จะส่งผลให้แบคทีเรียบนั้นเติบโต และส่งผลให้เกิดเปลือตาอักเสบ และทำให้เกิดภาวะตาแห้งด้วยนั้นเอง  
  • การฝช้คอนแทคเลนส์ : การใช้คอนแทคเลนส์นั้นเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะตาแห้งได้ด้วยเช่นกันเนื่องจากว่า การกระพริบตาที่ไม่ปกติ ทำให้เกิดภาวะตาแห้งด้วยนั้นเอง  

ความอันตรายของภาวะตาแห้ง  

ตาแห้งนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นปัจจัยเล็ก ๆ นั้นแต่ว่าจะส่งผลในเรื่องของการใช้งานดวงตาของเราได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งความอันตรายของภาวะตาแห้งนั้นจะมีดังนี้  

  • อาการแสบตา : ไม่สามารถที่จะสู้แสง สู้ลม ได้ดี  
  • การใช้งานดวงตา : ในห้องที่มีการเปิดพัดลม หรือ เครื่องปรับอากาศนาน ๆ จะทำให้ตาแดง เคืองตา ได้  
  • ระคายเคืองตา : การเกิดภาวะตาแห้งนั้นจะส่งผลในเรื่องของการระคายเคืองตาได้มากขึ้น และ ระคายเคืองตาได้ง่าย  
  • แสบตาเวลาขับรถ : เวลาขับรถไปไหนมาไหนนั้นถ้าหากว่าโดนแสงแดด และ  ลมนั้นจะทำให้ระคายเคืองตา และ อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยเช่นกัน  
  • เปลือตากอักเสบ : ซึ่งจะส่งผลในการมองเห็นและส่งผลให้อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากแบคทีเรียได้ด้วยเช่นกัน  

ดังนั้นจะเห็นว่าในเรื่องของการมองเห็น และ ภาวะตาแห้งนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก และ หลากหลายคนนั้นมักจะมองข้ามไป แต่ว่าภาวะตาแห้งนั้นก็ส่งผลข้างเคียงที่อันตรายต่อการมองเห็นของเราได้ด้วยเช่นกัน