หาพนักงาน

วิธีการหาพนักงานที่เหมาะสมในปี 2022 

ในยุคที่การพัฒนาทางเทคโนโลยีก้าวกระโดดไปมากโดยนวัตกรรมเหล่านั้นสามารถนำไปส่งเสริมงานธุรกิจต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นระบบ AI หรือสมองกลอัจฉริยะที่จะทำให้เกิดการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพและทรงคุณภาพ พร้อมกันนี้ยังมีเทคโนโลยีงานหุ่นยนต์ เครื่องกลต่าง ๆ ที่เข้ามาเสริมให้ธุรกิจเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งจะช่วยลดทั้งในส่วนของความสิ้นเปลือง เวลาและการใช้แรงงานไปได้มาก แต่บางธุรกิจยังคงต้องอาศัยในเรื่องของแรงงานบางส่วนอยู่ ดังนั้นการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับงานจึงเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจและจัดการให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ ด้วย 

ช่องทางในการเปิดหาพนักงาน 

ด้วยความต้องการในการตามหาบุคลากรเพื่อให้เขาเหล่านั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ช่องทางต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารและให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพตามเป้าหมาย โดยสามารถเลือกประกาศได้หลายวิธีดังนี้ 

  • การติดแผ่นประกาศ น่าจะเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมในอดีตแต่ก็ยังสามารถใช้วิธีการนี้ในยุคปัจจุบันได้ 
  • การประกาศรับพนักงานผ่านสื่อหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์เป็นอีกวิธีที่องค์กรใหญ่เลือกใช้เราสามารถเผยแพร่ข้อมูลไปได้อย่างกว้างขวาง 
  • การประกาศรับพนักงานผ่านเว็บออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบันเพราะสามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุกระดับได้เป็นอย่างดี 

คุณสมบัติที่ดีในการสรรหาพนักงาน 

การที่จะหาพนักงานสักคน จะต้องดูในหลายคุณสมบัติควบคู่กันไปด้วย เพื่อที่จะได้ที่ตรงกับความต้องการขององค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  • วุฒิภาวะ เนื่องจากคนที่มีความอดทนอดกลั้นและการตัดสินใจที่ดีจะทำให้งานต่าง ๆ ลุล่วงไปได้ด้วยดีได้ 
  • วุฒิการศึกษา การศึกษามีส่วนสำคัญที่จะทำให้องค์กรนั้น ๆ พัฒนาไปได้อย่างก้าวกระโดด 
  • ประสบการณ์ สำหรับคนที่เคยมีประสบการณ์การทำงานมาอย่างโชกโชนเขาจะมีวิธีคิดและเทคนิคต่าง ๆ ที่จะทำให้งานที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างลื่นไหล 
  • ความพร้อมในการปฏิบัติงานซึ่งจะเอื้อให้องค์กรต่าง ๆ ขับเคลื่อนไปในวิถีที่สมควร 
  • ปัญหาทางร่างกาย สำหรับคนที่มีร่างกายสมบูรณ์ครบ 32 อาจจะดูเหมือนได้เปรียบกว่าผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพ แต่จริง ๆ แล้วมีบางหน่วยงานที่มีความต้องการและเปิดรับผู้พิการในหลายตำแหน่งเป็นการเฉพาะเช่นกัน 

แม้ว่าการเฟ้นหาพนักงานอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้ ด้วยรูปแบบการเปิดรับสมัครอย่างหลากหลายและสามารถกระจายข้อมูลได้เป็นอย่างดีจึงเป็นตัวช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถเข้าถึงคนมากคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวุฒิการศึกษา วุฒิภาวะและประสบการณ์ต่าง ๆ ด้วย