ขวดน้ำพลาสติก

เหตุผลที่เราควรเปลี่ยน “ขวดน้ำพลาสติก” เป็นแก้วส่วนตัวของเรา

ปัจจุบันนั้นเลือกใช้แก้วส่วนตัวของตัวเองนั้นกำลังได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องด้วยเรื่องของความปลอดภัยที่มีมาตั้งแต่ ปี 2019 จากการมาของโควิด 19 นั้นจึงทำให้ในเรื่องของความปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน และ นั้นเองจึงทำให้ในเรื่องของในเรื่องของการเลือกใช้งานแก้วส่วนตัวนั้นได้รับความนิยมเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการเลือกเปลี่ยนจากขวดน้ำพลาสติก มาเป็น แก้วส่วนตัวของตัวเองกันว่าทำไม “เราถึงควรที่จะเปลี่ยนไ  

พลาสติกย่อยาก  

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “การย่อยสลาย”  เพราะว่าอย่างที่รู้กันว่า พลาสติกนั้นย่อยสลายได้ยากอย่างมาก ซึ่งการใช้งานขวดพลาสติกนั้นเมื่อเราใช้เสร็จแล้วทิ้งทันที ซึ่งขวดน้ำพลาสติกนั้นเป็นหนึ่งในปัญหาของ ภาวะโลกร้อนด้วยเช่นกัน ดังนั้นเมื่อเรานั้นใช้ขวดน้ำพลาสติกนั้นก็จะเป็นหนึ่งในปัญหาของภาวะโลกร้อนด้วยเช่นกันดังนั้นจะเห็นว่าในเรื่องของปัญหาภาวะโลกร้อนนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างมาก  

ไม่มีความหลากหลายในการเลือกใส่  

อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญฮย่างมากด้วยเช่นกันนั้นคือในเรื่องของ “ไม่มีความหลากหลาย” ซึ่งอย่างที่รู้กันว่าจะ 1 ขวด จะมีแค่หนึ่งเครื่องดื่มเท่านั้น ดังนั้นก็จะเกี่ยวเนื่องในเรื่อของ ภาวะโลกร้อนด้วยเช่นกัน และ ไม่มีความหลากหลายในการเลือกด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเลือกใช้แก้วส่วนตัวนั้นจึงค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากกว่า เพราะว่าสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของ การใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้น และ ลดภาวะโลกร้อนได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน  

ลดขยะได้มากยิ่งขึ้น  

การลดขยะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ซึ่งถ้าหากว่ารั้น ลดปริมาณการใช้ขยะอย่างขวดน้ำพลาสติก นั้นก็จะช่วยโรงงานขยะนั้นลดก๊าซเลือกกระจกได้ดีมากยิ่งขึ้น และ นั้นจะทำให้ภาวะเรือนกระจก นั้นน้อยลง และ ส่งผลให้โลกของเรานั้นเย็นลงได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในเรื่องของ ภาวะเรือนกระจก นั้นเป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน  

ความสะอาด  

ความสะอาดนั้นก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน โดยถ้าหากว่าเรานั้นเลือกใช้แก้วส่วนตัวนั้นเราก็มั่นใจได้ในเรื่องของความสะอาด เพราะว่าตัวเรานั้นเป็นคนทำความสะอาดเอง แต่กลับกันในเรื่องของการใช้ขวดน้ำพลาสติกนั้นเราไม่รู้ว่ามีความสะอาดที่มากพอหรือไม่ ดังนั้นจึงไม่มีอะไรรับรประกันว่าจะมีความสะอาดนั้นเอง การเลือกใช้ แก้วส่วนตัวนั้นการเลือกใช้ในเรื่องขจองความสะอาดนั้นก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน  

ดังนั้นจะเห็นว่าในเรื่องของการใช้งานนั้น แก้วส่วนตัว และ ขวดน้ำพลาสติกนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งในการเลือกนั้น การเลือกใช้แก้วส่วนตัวนั้นจะเห็นว่ามีความสะอาด เละ ความปลอดภัยมากกว่ามาก และ ยังมมีข้อดีที่หลากหลายอย่างมากด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวนั้นการเลือกมช้ขวดน้ำพลาสติกนั้นจะเห็นว่าส่งผลต่อสุขภาพของโลกขนาดไหนนั้น ก็ได้คำตอบไว้แล้ว ดังนั้นการเลือกแก้วน้ำส่วนตัวนั้นจะช่วยโลกของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน