ภาวะตาแห้ง

ความอันตรายของ ภาวะตาแห้ง เรื่องที่ควรรู้

ภาวะตาแห้งนั้นเป็นหนึ่งในภาวะที่หลากหลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้จักกันดี เพราะว่าเป็นภาวะที่ไม่ได้มีความเด่นชัด แต่วาก็ไม่ความอันตรายในระดับหนึ่งอย่างมากด้วยเช่นกันแต่ว่าหลากหลายคนนั้นกับมองข้ามในเรื่องนี้ไป และ ส่งผลให้ในเรื่องของการมองเห็นนั้นกับภาวะตาแห้งนั้นเป็นเรื่องที่ใกลตัว แต่ว่าภาวะตาแห้งนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวอย่างมาก และ หลากหลายคนนั้นมักจะมองจะมองข้ามไปดังนั้นในบทความนี้เราจทำให้ทุกคนนั้นรู้จักกับความอันตรายของภาวะตาแห้งกัน  ภาวะตาแห้งคืออะไร   ภาวะตาแห้งนั้นเป้นภาวะที่การทำงานของต่อมสร้างความชื้นนั้นทำงานผิดพลาด ทำให้น้ำตาที่คอยทำให้ตาของเรานั้นชุ่มชื่นนั้นมีการทำงานผิดพลาด และ ส่งผลให้ตาของเรานั้นแห้ง ซึ่งค่อนข้างจะส่งผลอย่างมากในเรื่องของใช้งานดวงตาของเรา และ ส่งผลให้เกิดการมองเห็นที่ระคายเคือง พร้อมทั้งมีความอันตรายที่เรานั้นอาจจะไม่รู้ด้วยเช่นกัน   ภาวะตาแห้งเกิดจากอะไร   ภาวะตาแห้งนั้นเกิดจากหลากหลายปัจจัยอย่างมากด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะทั้งปัจจัยภายนอก และ ปัจจัยภายใน ซึ่งมีหลากหลายปัจจัยอย่างมากด้วยเช่นกัน โดยภาวะหลัก ๆ ของการเกิดภาวะตาแห้งนั้นจะมีดังนี้  การทำงานที่ผิดพลาของการทำงาน : อย่างที่ได้กล่าวไปว่าภาวะตาแห้งนั้นเกิดจากการที่ต่อมสร้างความชื้นนั้นทำงานผิดพลาด และทำให้ดวงตาของเรานั้นไม่มีความชื้น และ ทำให้เกิดภาวะตาแห้งนั้นเอง   การแต่งหน้า และทำความสะอาด ไม่ดี : โดยเฉพาะบริวเณรอบดวงตานั้นถ้าหากว่า มีการทำความสะอาดที่ไม่ดีพอ จะส่งผลให้แบคทีเรียบนั้นเติบโต และส่งผลให้เกิดเปลือตาอักเสบ และทำให้เกิดภาวะตาแห้งด้วยนั้นเอง   การฝช้คอนแทคเลนส์ : การใช้คอนแทคเลนส์นั้นเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะตาแห้งได้ด้วยเช่นกันเนื่องจากว่า การกระพริบตาที่ไม่ปกติ ทำให้เกิดภาวะตาแห้งด้วยนั้นเอง   ความอันตรายของภาวะตาแห้ง   ตาแห้งนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นปัจจัยเล็ก ๆ นั้นแต่ว่าจะส่งผลในเรื่องของการใช้งานดวงตาของเราได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งความอันตรายของภาวะตาแห้งนั้นจะมีดังนี้   อาการแสบตา : ไม่สามารถที่จะสู้แสง สู้ลม […]

Read More